OTHER PROJECTS


The Bioartsociety - Suomen Biotaiteen seura

The Bioartsociety is an association based in Helsinki with more than 80 members from Finland and other countries. It was established in May 2008 at the Kilpisjärvi Biological Station in Lapland. The Bioartsociety is developing, producing and facilitating activities around art and natural sciences, with an emphasis on biology, ecology and life sciences. Together with the Kilpisjärvi Biological Station of the University of Helsinki it runs Ars Bioarctica, an art&science program with focus on the sub-arctic environment.

Read more: bioartsociety.fi/

Taiteen maisterin opinnäytetyöni ART&SCI - Tieteidenvälisyyttä taidekasvatukseen.

"Nykytaiteen kentällä on jo muutaman vuosikymmenen aikana ylitetty taiteiden ja luonnontieteiden välillä kulkevia rajoja kiehtovissa ja kriittisissä art&science –projekteissa. Taiteilijat ovat omaksuneet luonnontieteellisen tutkimuksen välineistöä ja metodeita osaksi taiteen tekemisen prosessia sekä alkaneet tehdä yhteistyötä luonnontieteilijöiden kanssa. Tutkimuksessa luonnostellaan lapsille ja nuorille suunnattua taiteiden- ja tieteidenvälisyyteen perustuvaa art&sci –pedagogiikkaa. Voisiko tämänlaisella eri tiedonaloja kohtauttavalla pedagogiikalla vastata uudessa opetussuunnitelmassa esitettyihin laaja-alaisen osaamisen ja monilukutaidon tavoitteisiin?"

Kuvataiteen lisäksi minulla on biologian aineopettajan pätevyys. Olen ohjannut art&science -lyhytkursseja ja yhdistänyt taidekasvatukseen luonnontieteellistä tutkivaa toimintaa  kuvataidekoulujen opetuksessa. Tieteidenvälisessä opetuksessa kohtautan visuaalisia alakulttuureita, erilaisia tekemisen ja ymmärtämisen tapoja sekä johdattelen oppilaita leikittelemään eri oppiaineiden näkökulmilla.

Opetan kuvataidetta Annantalossa. Viime vuosina olen ohjannut kuvataidetyöpajoja eri ikäisten kotouttamisryhmille Helsingissä sekä Tampereella. Olen myös toiminut kuvataiteen tuntiopettajana mm. Vuotalossa Helsingissä, Espoon kuvataidekoulussa, Helsingin kuvataidekoulussa, Design-museossa, Keravan taidemuseossa ja Korkeasaaren luontokoulu Arkissa. Olen myös toiminut ympäristöluotsien valtakunnallisena kouluttajana Paikan tuntu -hankkeessa, vastuualueinani osallistavat taide-, ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatuksen menetelmät.