TAIDEKASVATUS
Opetan kuvataidetta Annantalossa ja Vuotalossa Helsingissä ja kuvataidetyöpajoja eri ikäisten kotouttamisryhmille Helsingissä sekä Tampereella. Aiemmin olen toiminut kuvataiteen tuntiopettajana mm. Espoon kuvataidekoulussa, Helsingin kuvataidekoulussa, Design-museossa, Keravan taidemuseossa ja Korkeasaaren luontokoulu Arkissa. Olen myös toiminut ympäristöluotsien valtakunnallisena kouluttajana Paikan tuntu -hankkeessa, vastuualueinani osallistavat taide-, ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatuksen menetelmät.
Taiteen maisterin opinnäytetyöni ART&SCI - Tieteidenvälisyyttä taidekasvatukseen.

"Nykytaiteen kentällä on jo muutaman vuosikymmenen aikana ylitetty taiteiden ja luonnontieteiden välillä kulkevia rajoja kiehtovissa ja kriittisissä art&science –projekteissa. Taiteilijat ovat omaksuneet luonnontieteellisen tutkimuksen välineistöä ja metodeita osaksi taiteen tekemisen prosessia sekä alkaneet tehdä yhteistyötä luonnontieteilijöiden kanssa. Tutkimuksessa luonnostellaan lapsille ja nuorille suunnattua taiteiden- ja tieteidenvälisyyteen perustuvaa art&sci –pedagogiikkaa. Voisiko tämänlaisella eri tiedonaloja kohtauttavalla pedagogiikalla vastata uudessa opetussuunnitelmassa esitettyihin laaja-alaisen osaamisen ja monilukutaidon tavoitteisiin?"

Kuvataiteen lisäksi minulla on biologian aineopettajan pätevyys. Olen ohjannut art&science -lyhytkursseja ja yhdistänyt taidekasvatukseen luonnontieteellistä tutkivaa toimintaa  kuvataidekoulujen opetuksessa. Tieteidenvälisessä opetuksessa kohtautan visuaalisia alakulttuureita, erilaisia tekemisen ja ymmärtämisen tapoja sekä johdattelen oppilaita leikittelemään eri oppiaineiden näkökulmilla.