CVKoulutus

2016-            Taideyliopiston Kuvataideakatemia. Kuvanveiston maisteriohjelma.

2007-2015    Aalto-yliopiston Taiteen laitoksen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma.
                     TaM 2015
                     Sivuaineet biologia 60 op ja taideteoria 25 op.